Skip to content Skip to footer

Política de privacitat

La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que Abalit Elementos Moldeados, S.L. de les dades que pugui recollir en el seu portal web.
1.- Identitat del responsable de tractament
El responsable del tractament de les dades personals recollides al web corporatiu de www.abalit.com és:
Abalit Elementos Moldeados, S.L.
Polígono Ind. Can Cortés, km. 43 C-55 nau 10
08262 Callús – BARCELONA
NIF: B61951273
2.- Finalitat dels tractaments de dades.
Les dades que subministra a Abalit Elementos Moldeados, S.L. per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.
En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.
A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades

Tractament
Per a què farem servir les seves dades
Quant de temps conservarem les seves dades
Subscripcions
Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran. Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.
Bústia de contacte, queixes o suggeriments
Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.
Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de Abalit Elementos Moldeados, S.L.
Contractació de serveis
Tractarem la informació per a la gestió del servei contractat. Les vostres dades no seran cedides a tercers terceros
Les vostres dades seran conservades per obligació legal com a part del registre d’Abalit Elementos Moldeados, S.L.. Les vostres dades seran conservades fins que la relació contractual finalitzi.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de Abalit Elementos Moldeados, S.L. i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.
En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.
L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a Abalit Elementos Moldeados, S.L. o a tercers. Abalit Elementos Moldeados, S.L. es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
3.- Els seus drets en facilitar les seves dades
En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:
• Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
• Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
• Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
• Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
• Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
• Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.
Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari a Abalit Elementos Moldeados, S.L., Polígono Ind. Can Cortés, km. 43 C-55 nau 10, 08262 Callús a Barcelona indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a info@abalit.com
4.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals
Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme Abalit Elementos Moldeados, S.L. es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic info@abalit.com o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a Abalit Elementos Moldeados, S.L., Polígono Ind. Can Cortés, km. 43 C-55 nau 10, 08262 Callús a Barcelona.
5.- Presentació de reclamacions
L’Agencia Española de Protección de Datos ( www.aepd.es ) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Española, si vostè considera que Abalit Elementos Moldeados, S.L. ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Ves al contingut